Veelgestelde vragen

  Woningprogramma

  Hoeveel huurappartementen komen er?

  In Highnote komen in totaal 157 huurappartementen

  Komen er ook koopappartementen?

  In Highnote komen geen koopappartementen.

  Wat voor soort appartementen komen er?

  In Highnote komen in totaal 157 huurappartementen onder verdeeld in:
  48 twee- en driekamer appartementen in de middeldure huur
  42 driekamer appartementen in de vrije sector huur
  67 Friendsappartementen

  Hoe groot zijn de appartementen?

  De middeldure huurappartementen hebben een woonoppervlakte tussen de 45m2 en 55m2
  De vrije sector huurappartementen hebben een woonoppervlakte tussen de 60m2 en 70m2
  De Friends appartementen hebben een woonoppervlakte tussen de 70m2 en 100m2

  Wat zijn de huurprijzen van de appartementen

  De huurprijzen van de middeldure huurappartementen liggen rond € 900,- per maand
  De huurprijzen van de vrije sector huurappartementen zullen tussen de ca. € 1.000 - € 1.200,- per maand liggen
  De huurprijzen van de Friends appartementen zullen tussen de ca. € 600 - € 700,- per maand/per huurder liggen

  Hebben alle appartementen een buitenruimte?

  Alle appartementen in HighNote hebben een privé-buitenruimte

  Zijn de appartementen duurzaam?

  Alle appartementen zijn duurzaam gebouwd en voldoen aan de EPC [Energie Prestatie Coëfficiënt] < 0,4. De appartementen zijn aangesloten op stadswarmte en op een aantal daken zijn PV-panelen geplaatst.

  Wat komt er in de plint van het gebouw?

  Dat is nog niet definitief bepaald, maar onze visie is dat de plint wordt gebruikt door bewoners, huurders, buurtbewoners en andere Almeerders. De plint is een combinatie van de open grote binnenruimte en de omliggende buitenruimte. Het programma bestaat uit een werkomgeving en een werkcafé. Highnote biedt een gevarieerde werkomgeving bestaande uit vaste werkplekken voor leden, aanlandwerkplekken voor passanten en vergaderruimten die voor iedereen te huur zijn. De horecagelegenheid is multifunctioneel en wordt's-middags gebruikt als werkcafé en 's-avonds als restaurant. De bar dient als centraal punt in de plint. Dit is de plek waar bewoners en bezoekers ontvangen worden en waar zij terecht kunnen met vragen ten aanzien van diensten faciliteiten in de toren en in de plint.

  Komt er een fietsenstalling? En hoeveel fietsen kan ik plaatsen?

  Voor de bewoners komt er een gemeenschappelijke fietsenstalling met ca. 200 fietsopstelplekken. In Highnote wordt het fietsgebruik gefaciliteerd in plaats van het fietsbezit. Dit betekent dat er beperkt ruimte is voor het stallen van eigen fietsen en dat er wordt ingezet op het gebruik van deelfietsen. De uitwerking en de huurtarieven hiervan moeten nog verder worden uitgewerkt in samenwerking met de toekomstige eigenaar en een exploitant van de deelfietsen.

  Komen er gemeenschappelijke ruimten?

  Op de begane grond is een gemeenschappelijke huiskamer voor de bewoners, maar daarnaast kunnen de bewoners ook gebruik maken van de andere horeca en werkfaciliteiten in de plint.

  Parkeren

  Komen er parkeerplekken in het gebouw?

  In het gebouw zijn geen parkeerplekken aanwezig.

  Waar kan men parkeren?

  De bewoners van Highnote komen in aanmerking voor een parkeervergunning in de nabij gelegen Regiseursgarage. Hiervoor zijn voldoende bewonersabonnementen beschikbaar. De bewoner betaalt zelf de abonnementskosten (huidige prijs ca. € 200,- per jaar)

  Hoe kom ik in aanmerking voor een parkeerplaats?

  Dit kan aangevraagd worden via de website van gemeente Almere

  Wat zijn de tarieven voor het parkeren?

  De huidige abonnementsprijs bedraagt ca. € 200,- per jaar

  Betreft dit een vaste parkeerplaats?

  Er worden geen vaste parkeerplekken verhuurd. Dit betreft een zogenaamde zwerfplek.

  Veiligheid/Overlast

  Waar komt de inrit/uitrit van bouwverkeer?

  De in- en uitrit van het bouwverkeer komt aan de Landdrostdreef

  Wat is de route van het bouwverkeer?

  Het bouwverkeer komt aan via de S103 en de Landdrostdreef en vertrekt via de Cinemadreef naar de S103

  Waar kunnen wij met onze klachten van overlast terecht?

  Hierover zal de bouwer, Heddes Bouw & Ontwikkeling, voorafgaand aan start bouw nader informeren

  Stedenbouwkundig plan

  Wat is de hoogte van het gebouw?

  Het gebouw is bijna 62m hoog.

  Komt er een gemeenschappelijke buitenruimte?

  Het ingerichte dakterras met daktuin is exclusief toegankelijk voor bewoners. Dit is een plek voor ontspanning en ontmoeting voor bewoners. De tuin in de binnenhof is toegankelijk voor zowel bewoners, als gebruikers van de commerciële plint en al hun bezoekers.

  Waar komt de entree van het gebouw?

  De entree van het gebouw komt op de hoek van de Landdrostdreef en de Bodestraat

  Planning en proces

  Hoe kan ik formeel bezwaar maken op de plannen?

  Het ontwerp is passend binnen het vigerende bestemmingsplan. De Omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd. Na verlening van de Omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden hier eventueel bezwaar tegen maken.

  Hoe kan ik als belanghebbende meedenken over de plannen?

  De ontvangen input uit de informatieavond van oktober 2018 is voor zover mogelijk verwerkt in het huidige ontwerp. Het huidige ontwerp is vastgesteld en het voornemen is hiervoor in het tweede kwartaal 2020 de Omgevingsvergunning aan te vragen.

  Wat is de planning voor de ontwikkeling?

  Aanvraag Omgevingsvergunning: 2e kwartaal 2020
  Omgevingsvergunning verleend: 3e kwartaal 2020
  Start bouw: 4e kwartaal 2020
  Start verhuur: 1e kwartaal 2022
  Oplevering: 4e kwartaal 2022

  Wanneer komen de appartementen in verhuur?

  Prognose 1e kwartaal 2022

  Hoe kan ik in aanmerking komen voor een huurappartement?

  Het is nog niet bekend wie de appartementen gaat verhuren. Indien u interesse heeft voor een huurappartement en aangemeld bent via de projectwebsite www.highnote.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en te zijner tijd verstrekken wij u informatie waar u terecht kunt voor de verhuur van de appartementen.

  Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

  Prognose 4e kwartaal 2022

  Hoe kan ik op de hoogte blijven?

  Indien u interesse heeft voor een huurappartement en aangemeld bent via de projectwebsite www.highnote.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikelingen en te zijner tijd verstrekken wij u informatie waar u terecht kunt voor de verhuur van de appartementen.

  Wie gaat de appartemente verhuren?

  Het is nog niet bekend wie de appartementen gaat verhuren. Indien u interesse heeft voor een huurappartement en aangemeld bent via de projectwebsite www.highnote.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en te zijner tijd verstrekken wij u informatie waar u terecht kunt voor de verhuur van de appartementen.

  Is er al een brochure beschikbaar van de appartementen?

  Er is nog geen verhuurbrochure beschikbaar van de appartementen.

Graag beantwoorden we al je vragen over High Note

Contactpersonen High Note

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

Desiree Broekhuis - Stuvel